Algomica > Vývoj a testování softwaru > Realizované projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Zde prezentujeme přehled oblastí a specifických projektů, na kterých se naši pracovníci podíleli, případně, které realizovala přímo naše firma.

  • Informační systémy - úspěšně se podílíme na vývoji informačních systémů v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví a to formou dodávky služeb konzultantů s kvalifikacemi senior developer a team lead. Typicky se jedná o vývoj vícevrstvých aplikací na bázi Java/JEE. Jsou to hlavně serverové aplikace s webovým rozhraním. Tato oblast v současné době tvoří základ našich služeb.
  • Testování softwaru - máme zkušenosti s vývojem aplikací a frameworků pro automatizované testování systémů. Realizujeme testování na klíč, od analýzy přes vytvoření scénářů až po otestování.
  • Linux a TCP/IP - umíme vyvinout operační systém na bázi Linuxu, který má specifické vlastnosti požadované zákazníkem. Typickou aplikací je vývoj operačního systému pro embedded zařízení.
    Podrobné znalosti a praktické zkušenosti, které v síťových protokolech rodiny TCP/IP máme, můžeme uplatnit jak při vývoji síťových aplikací tak při řízení kvalita služeb (QoS).

Příklady realizovaných projektů a jejich detailnější popis:

Úpravy Linuxu, vývoj distribucí se specifickými vlastnostmi

Automatizace testování embedded zařízení

Testování aplikace pro online prodej pojištění

Vývoj aplikace pro správu hlasových záznamů