Algomica > Vývoj a testování softwaru > Cenové modely

CENOVÉ MODELY

Náš přístup k tvorbě cen je flexibilní k potřebám zákazníka. Vždy se snažíme najít takový model spolupráce, který zákazníkovi nejlépe vyhovuje. Výsledné obchodní modely jsou obvykle modifikací nebo kombinací základních modelů zmíněných níže.

Pevná cena

Tento model financování je vhodný pro relativně malé projekty nebo pro projekty se stabilními a dobře definovanými požadavky. Model pevná cena nabízí zákazníkům volbu s nízkou mírou rizika a umožňuje předem určit přesné náklady na software. Na druhou stranu jakýkoliv nový požadavek nebo změna stávajícího požadavku v průběhu implementace může vyvolat nové jednání o ceně a datu dokončení.

Čas a materiál (hodinová sazba)

Tento model je vhodný pro projekty jejichž požadavky nejsou dobře předem známy (doplňují se na základě postupu vývoje). Cena výsledného softwaru se počítá na základě vzájemně dohodnuté hodinové sazby plus dalších nákladech jako jsou cestovné nebo cena speciálního vybavení.

Účtování na základě hodinové sazby nabízí zákazníkům vysokou míru flexibility ve vztahu ke změnám specifikací a rozsahu práce v průběhu implementace.

Externí vývojový a testovací tým

Spolupráce podle tohoto modelu předpokládá dlouhodobé partnerství. Náš vývojový a testovací tým je detailně obeznámen s prostředím a procesy zákazníka. V rámci naší firmy funguje tento tým do značné míry jako nezávislá jednotka. Kapacita týmu se mění v závislosti na aktuálních potřebách zákazníka. Přínos tohoto modelu spočívá především ve flexibilním vykrývání špiček v požadavcích na rozsah projektů a to lidmi obeznámenými se situací a prostředím zákazníka.