Algomica > Vývoj a testování softwaru > Testování softwaru

SLUŽBY V OBLASTI TESTOVÁNÍ SOFTWARU

V oblasti testování systémů a aplikací nabízíme komplexní služby. Pomůžeme Vám s výběrem testovacích nástrojů a jejich nastavením. Poradíme s nastavením procesů tak, aby testování bylo efektivní. Navrhneme a zrealizujeme testování Vašich systémů, specifikujeme testovací případy a provedeme vlastní otestování, ať již manuální nebo automatizované. Případně pro Vás můžeme zajistit vedení testování nebo třeba pronájem testovacích kapacit formou bodyshopu.

Manuální testování softwaru

Vytvoříme pro Váš software sadu vhodných testovacích případů. Na základě specifikovaných testovacích případů provedeme manuální testování softwaru. Pokud z nějakého důvodu nemáte specifikovány testovací případy a přesto urychleně potřebujete ověřit kvalitu softwaru, provádíme i explorativní testování.

Pronájem testovacích kapacit - bodyshop

Můžeme pro Vás zajistit práci odborníků v oblasti testování softwaru - testerů, test analytiků a test managerů formou bodyshopu nebo team leasingu. V oblasti Prahy je možnost realizace i přímo u Vás ve Vašich prostorech.

Automatizované testování softwaru

Naší doménou je automatizace procesu testování. Automatizované testování vyžaduje vyšší počáteční investici, ale následné vlastní provádění testování je velmi levné. Investice do systému automatizovaného testování je tak vhodná zejména u aplikací, které je třeba důkladně testovat po každé provedené změně a pro software u něhož je předpoklad dlouhé životnosti. Automatizované testování je rovněž zárukou konstantní kvality otestování, počty chyb testování vlivem lidského faktoru jsou při automatickém vykonávání testů významně sníženy.

Můžeme pro Vás vytvořit a udržovat sady testovacích skriptů, ale i kompletní automatizovaný testovací systém, který Vám bude poskytovat rychlou a spolehlivou informaci o stavu a kvalitě testovaného softwaru. Dovedeme zajistit i přípravu vhodných testovacích dat - jejich kvalita je pro efektivní testování kritická.

Generování testů

Tam, kde je možné chování testované aplikace formalizovat pomocí modelu a kde není možné testovací případy kvůli jejich velkému počtu nebo komplexitě ručně psát nebo udržovat, jsme schopni zajistit pokročilejší řešení, která umožňují nejen automatizované provádění testů, ale i automatizované generování testů řízené modelem.