Algomica > Vývoj a testování softwaru > Realizované projekty

TESTOVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE PRO PRODEJ POJISTŠTĚNÍ

U našeho zákazníka z oblasti pojišťovnictví vznikl požadavek na kompletní realizaci testování aplikace pro online prodej pojištění. V tomto konkrétním případě se jednalo o testování aplikace pro uzavírání povinného ručení a havarijního pojištění.

Na základě funkční specifikace jsme provedli analýzu toho co všechno bude třeba v aplikaci otestovat, plus jsme přidali v hrubých rysech jakým způsobem bude testování provedeno. Potom na základě této analýzy jsme vytvořili podrobné testovací scénáře.

Bylo rozhodnuto provést několik testovacích kol. Pro každé kolo jsme vybrali a naplánovali sadu testovacích scénařů, která se bude provádět. Testovací kolo typicky probíhalo tak, že do 16:00 proběhlo nasazení aktuální verze aplikace do testovacího prostředí. Bezprostředně po nasazení verze nastoupil náš tým testerů a během odpoledne a večera kompletně otestoval aplikaci v souladu s testovacím plánem pro dané kolo testů. Vývojový tým tak dostal hned druhý den ráno po nasazení informaci o aktuálním stavu aplikace.

Testování probíhalo manuálně podle podrobných testovacích scénářů. Tým testerů na naší straně měl až šest členů (podle rozsahu plánovaného pro jednotlivá kola), tak abychom byli schopni otestovat aplikaci do druhého dne po nasazení. Výstupem projektu kromě informací o aktuálním stavu aplikace a seznamu nalezených defektů pro každé kolo jsou i testovací analýza a testovací scénáře použitelné při dalších úpravách aplikace pro její opětovné otestování.

Realizace: podzim 2010