Algomica > Vývoj a testování softwaru > Realizované projekty

AUTOMATIZOVANÝ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO EMBEDDED ZAŘÍZENÍ

Společnost Algomica navrhla a realizovala pro zákazníka z oblasti průmyslového řízení systém automatizovaného testování řídících kontrolérů. Cílem bylo ověřit fungování kontroléru jako jednoho celku. Algomica se podílela, kromě dodávky systému automatizovaného testování, i na úpravách procesu testování, tak aby byla umožněna jeho automatizace.

Vyvinuli jsme testovací framework schopný s dostatečnou spolehlivostí komunikovat s HW částí testovacího systému. Testovací framework řídí vykonávání jednotlivých testovacích skriptů a zaznamenává jejich výsledky. Celý systém je koncipován jako plně automatický a funguje bez zásahu člověka. Výstupem z provedení testovacích skriptů je vygenerovaný report ve formě html stránky, ve kterém jsou zaznamenány podrobně výsledky a průběh všech provedených testů.

Na základě specifikace funkčnosti testovaného zařízení byly vytvořeny jednotlivé testovací případy ve formě testovacích skriptů. Testovací framework zpracovává a vykonává testovací skripty. Rychlost vykonávání testovacích skriptů je v tomto případě limitována reálným časem (testované zařízení má vlastní zdroj reálného času). V testovacích sadách tak můžeme vykonat pouze omezený počet testů, abychom jejich výsledky získali v rozumném čase. Testovací skripty tedy musí být efektivní, aby s minimem operací otestovaly co největší část funkcionality zařízení.

Velkým přínosem vyvinutého testovacího systému v porovnání s manuálním testováním je velmi dobrá opakovatelnost výsledků testů, což významně zkracuje čas potřebný na izolaci problémů.

Algomica při realizaci projektu s úspěchem využila předchozích zkušeností s automatizovaným testováním a vývojem systémů pokročilého testování v oblasti průmyslového řízení.

Realizace: pilotní část podzim 2007 až jaro 2008. Na rozvoji systému se však podílíme i nadále.