Algomica > Správa IT > Správa serverů

INSTALACE A NÁSLEDNÁ SPRÁVA SERVERŮ

Nabízíme komplexní dodávku serverového řešení podle Vašich požadavků. Server pro Vás vybereme, provedeme jeho instalaci a konfiguraci a přijedeme k Vám jej zapojit a zprovoznit. Následně pak tento server pro Vás spravujeme. Zajišťujeme jeho pravidelnou kontrolu a údržbu, řešíme náhlé poruchy a provádíme změny podle Vašich požadavků s garancí reakční doby.

Instalace a konfigurace serveru

Na počátku nejdříve na úvodní schůzce probereme všechny Vaše požadavky a zjistíme stávající stav a prostředí. Podle toho vybereme potřebný hardware a software. Po vašem schválení naší cenové nabídky, závazné objednávce, případně podpisu Smlouvy o dílo Vám v domluveném termínu přivezeme server.

Při zprovoznění serveru samozřejmě bereme v úvahu prostředí, do kterého je server umístěn a poskytneme potřebnou součinnost. Příkladem může být kontrola nebo přímo konfigurace poštovních programů na pracovních stanicích při zprovoznění poštovního serveru.

Poskytujeme i instalaci softwaru na Vámi dodaný hardware, ačkoliv tím se ztrácí výhoda kompletní záruky za hardware, software a jejich vzájemné spolupráce, kterou jinak při vlastní dodávce hardwaru poskytujeme.

Následná správa serveru

Dodáním funkčního serveru naše služby nekončí. Nabízíme jeho následnou údržbu formou Smlouvy o údržbě. V rámci smlouvy provádíme pravidelné průběžné kontroly a každý měsíc Vám pošleme zprávu s výsledky kontroly. Zajišťujeme řešení poruch a vašich požadavků na úpravy a rozšíření. Ve smlouvě se zavazujeme k reakční době a nabízíme možnost expresních příplatků a práci mimo běžnou pracovní dobu. Ve smlouvě je uvedena předem domluvená pevná měsíční paušální cena. Smlouva definuje kreditní systém sledující, zda cena odpovídá objemu provedených prací.

Avšak i bez smlouvy o údržbě nás podle potřeby můžete kontaktovat, abychom vám pomohli s poruchou serveru nebo s Vaším požadavkem. Předpokladem pro námi provedený zásah je, že se jedná o server námi dodaný. V případě problemů se zařízeními třetích stran Vám však rádi poskytneme konzultaci.

Zajištění vysoké dostupnosti

V případě potřeby zajištění nepřetržitého chodu služeb serverového řešení lze aplikovat tzv. High availability. Kritické části hardwaru a softwaru jsou duplikovány a v připadě výpadku hlavního systému je provedeno poloasistované nebo plně automatické přepojení na záložní systém.