Algomica > Správa IT > Operační systémy

NÁMI POUŽÍVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Pro instalace serverů i pracovních stanic volíme operační systémy a aplikace, které maximalizují spolehlivost, bezpečnost a výkonnost se snahou minimalizace investičních i provozních nákladů. Většinou pak u serverů použijeme systém Linux. Někdy však situace vyžaduje použití Windows.

Linux

Bezpečný a stabilní systém s nízkými nároky na hardware a širokou aplikační základnou především pro serverová řešení. Významnou výhodou je nulová pořizovací cena většiny softwarového vybavení a to jak samotného operačního systému, tak aplikací na něj pro intranetová i internetová řešení jako je např. sdílení souborů, webový server, databáze. Často poskytuje nadprůměrné možnosti řešení požadavků na konfiguraci a poskytování služeb. Snadná a nenáročná údržba snižuje následné provozní náklady a zvyšuje dobu bezporuchového provozu.

Nejlépe se hodí pro serverová řešení a to jak v lokální firemní síti, tak pro poskytování internetových služeb. Výhodný je pro nasazení jako směrovač a firewall pro počítačové sítě, připojení k Internetu nebo VPN-řešení. Linux představuje zajímavou alternativou i pro běžné pracovní stanice.

Windows

Známý a rozšíření systém od firmy Microsoft. Ačkoliv upřednostňujeme systémy typu UNIX (Linux, FreeBSD), nebráníme se použití Windows tam, kde je to nezbytně nutné. Důvodem nasazení může být potřeba vytvoření prostředí a zajištění kompatibility s jinými produkty firmy Microsoft.

FreeBSD

Operační systém, který patří mezi nejvíce bezpečné. Výhodný je do prostředí, kde je kladen důraz na vyšší bezpečnost a ochranu před neoprávněnými útoky. Nejlépe se hodí jako firewall nebo server poskytující internetové služby.